Dane adresowe
Biuro Ekspertyz TMG Sp. z.o.o.
ul. Św. Stanisława 14/lp.
32-540 Trzebinia Polska

Godziny pracy
Pon - Pt: 07:00 - 15:00
Sb-Ndz: nieczynne

Pomiar wychylenia budynków na terenach oddziaływań górniczych - Szacowanie wartości szkody górniczej - Biegły rzeczoznawca Budowlany

Pomiar wychylenia budynków na terenach oddziaływań górniczych

Pomiar wychylenia budynków na terenach oddziaływań górniczych.

W ostatnich latach obserwujemy wzrost znaczenia i potrzeby dokładnej diagnostyki stanu technicznego budynków, szczególnie na obszarach podlegających oddziaływaniom górniczym. W tych rejonach, ze względu na specyficzne warunki geologiczne i możliwość występowania deformacji terenu, niezwykle ważne staje się monitorowanie stabilności konstrukcji budowlanych. W tym kontekście, pomiar wychylenia budynków przy użyciu poziomicy elektronicznej zyskuje na znaczeniu jako jedna z kluczowych metod diagnostycznych. Dzięki swojej precyzji i zdolności do dostarczania dokładnych danych o stanie pionowości obiektów, poziomica elektroniczna stała się nieocenionym narzędziem w rękach inżynierów i diagnostów budowlanych.

Pomiar wychylenia budynku za pomocą urządzeń elektronicznych jest coraz bardziej powszechne między innymi skanowanie laserowe 3D czy za pomocą poziomicy elektronicznej. Pomiary te wykorzystywane są w diagnostyce budowlanej szkód górniczych do oceny wychylenia i pionowości konstrukcji. Proces ten składa się z kilku etapów:

Przygotowanie do pomiaru:

Kalibracja poziomicy elektronicznej:

Wykonanie pomiarów:

Analiza danych:

Raportowanie:

Podjęcie działań:

Pomiar poziomicą elektroniczną jest szybką i efektywną metodą oceny wychylenia budynku, jednak w przypadku stwierdzenia problemów, zaleca się dalszą analizę przez Biegłych Rzeczoznawców Budowlanych w dziedzinie inżynierii budowlanej. Dodatkowo w przypadku konieczności uzyskania bardziej dokładnej wiedzy na temat deformacji budynku można wykonać skanowanie laserowe 3D, które daje pełny obraz wychylenia i deformacji budynku na terenach oddziaływań górniczych .

Podsumowanie

Podsumowując, pomiar wychylenia budynków za pomocą poziomicy elektronicznej na terenach oddziaływań górniczych stanowi niezbędny element oceny stanu technicznego konstrukcji. Jest to proces nie tylko techniczny, ale również mający istotne konsekwencje dla bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników tych obiektów. Wyniki pomiarów pozwalają na wczesne wykrycie potencjalnych zagrożeń oraz planowanie niezbędnych działań naprawczych czy wzmacniających. W kontekście dynamicznie zmieniających się warunków geologicznych na terenach górniczych, regularne i dokładne pomiary wychylenia budynków są nie tylko zalecane, ale mogą okazać się kluczowe dla zapewnienia długoterminowej trwałości i bezpieczeństwa infrastruktury budowlanej. W świetle rosnącej świadomości na temat skutków działalności górniczej, rola takich pomiarów będzie zapewne rosła, stając się standardem w branży budowlanej.

Udostępnij post

Dodaj komentarz